Om OUS-prosessen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har hatt oppfølgingsmøter med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus om omstillingene i hovedstadsområdet.

- Omstillingene i hovedstadsområdet har vært en krevende prosess, og jeg anerkjenner at det fortsatt er utfordringer som gjenstår. I disse møtene har jeg vært særlig opptatt av spørsmål rundt pasientsikkerhet, kapasitet og samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Jeg har tillit til at de mange prosessene sykehusene og helseforetaket har igangsatt og planlegger, er tilstrekkelige for å sikre hovedstadområdet et godt helsetilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Etter oppfølgingsmøtene har Høie konkludert at det ikke er behov for en gransking av Oslo universitetssykehus.

- Det har vært gjennomført, og det pågår en rekke utredninger og analyser av pasientsikkerheten på Oslo universitetssykehus. Det publiseres snart en undersøkelse av alle uønskede hendelser og infeksjoner hos pasienter som døde på OUS i 2011. En studie for gjennomgang av alle pasientdødsfall i 2012 er også under etablering. Jeg mener på den bakgrunn at det ikke er behov for en egen kommisjon eller granskning nå, sier Høie.

Helse Sør-Øst har i møtene orientert om det pågående arbeidet for å bedre kapasiteten ved Akerhus universitetssykehus. Statsråden har også fått informasjon om arbeidet som pågår med å sikre god nok kapasitet i hele hovedstadsområdet, både på kort og lengre sikt. Tema har vært samarbeidet mellom sykehusene i området og den totale kapasiteten, inklusive de private ideelle sykehusene.

- Det gjøres en rekke tiltak for å øke kapasiteten i hovedstadsområdet, og jeg er godt fornøyd med at de private ideelle sykehusene får en viktigere rolle i å sikre et godt tilbud for befolkningen i dette området. Dersom det er fornuftig å utnytte mer av kapasiteten ved Aker sykehus, så har jeg heller ingen motforestillinger mot det, sier Høie.

Les dokumenter fra Oslo universitetssykehus om stedlig ledelse, kapasitetsutvikling og pasientsikkerhet:

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen