Ønsker krav om kortbetaling på alle nye ladestasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp av klimagasser, og transportsektoren må dermed også ta en stor del av utslippskuttene. Et viktig bidrag er å elektrifisere veitransporten. Men hvis vi skal få flere til å velge elbil, må ladetilbudet langs veiene være godt utbygd, og det må være enkelt å bruke. Derfor foreslår vi nå at det skal være mulig å betale med bankkort på alle nye ladestasjoner i 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen legger i dag fram et lovforslag for Stortinget om bestemmelser knyttet til betalingsløsning ved lading av elbil, og et krav om kortbetaling på alle nye ladestasjoner.

Forslaget kommer som en oppfølging av regjeringens nasjonale ladestrategi, som ble lagt fram 8. desember i fjor. Med ladestrategien tok regjeringen grep om hvordan ladetilbudet skal utvikles framover, blant annet knyttet til brukervennlighet.

I første omgang krav til nye ladepunkter over 50 kW

– Ladetilbudet langs veiene være enkelt å bruke hvis vi skal få flere til å kjøre elbil. I dag opplever mange lading av bilen som vanskelig. Flere aktører tilbyr lading med app eller egen brikke, som bare fungerer på deres egne ladepunkt. Det kan virke unødvendig komplisert for brukerne. Derfor vil vi nå stille krav om betaling for lading av elbil skal kunne gjøres ved bruk av bankkort på alle nye ladepunkter i 2023, sier Nygård.

Kravet om kortbetaling vil i første omgang kun gjelde for nye ladepunkter med effektuttak over 50 kW. Forskriften vil bli vedtatt på et senere tidspunkt.