Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatert instruks for økonomi- og virksomhetsstyring

Forsvarsdepartementets Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren er oppdatert med virkning fra 1. februar 2019.

Instruksen er oppdatert med krav til internrevisjon og forutsetninger for internrevisjonsfunksjonen, samt med ansvarlig avdeling i Forsvarsdepartementet når det gjelder det daglige, koordinerende ansvaret for etatsstyringen. Endringene knyttet til ansvaret for etatsstyring følger av etableringen av en ny Avdeling for investeringer 1. februar 2019. Ansvaret for etatsstyringen av den enkelte etat inngår som del av et pågående arbeid med å videreutvikle Forsvarsdepartementet. Som følge av endringene i regjeringen i januar 2019 overtar samfunnssikkerhetsministeren ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Forvaltningsansvaret for sikkerhetsloven og det administrative ansvaret for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres således fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet. Endringene vil bli reflektert i kommende oppdatering av denne instruksen.

Her kan du lese instruksen: Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i forsvarssektoren

Til toppen