Oppfordring til handling for matsikkerhet og klimatilpasning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Medlemmer av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, under ledelse av statsminister Erna Solberg og Ghanas president Nana Akufo-Addo, oppfordrer alle regjeringer til å øke sin innsats for å utrydde sult og ta vare på det genetiske mangfoldet.

Frødeponi Svalbard
28 depositører fra alle kontinenter deponerte frø i Svalbard Globale frøhvelv, på en deponeringsdag arrangert av statsminister og leder for FNs pådrivergruppe for bærekaftsmålene, Erna Solberg. Foto: Ragnhild Utne

Medlemmer av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene møttes i dag på Svalbard for å drøfte matsikkerhet og klimaendring.

– For å nå bærekraftsmålene må vi utrydde sult og bekjempe klimaendring. Vi er nødt til å lykkes på disse områdene, sa statsminister Erna Solberg.

Klimaendringene utfordrer matsystemenes virkemåte. En omlegging av matsystemene våre kan bidra til å gjøre økosystemene mer robuste, gjøre befolkningene på landsbygda mindre sårbare for klimapåvirkninger og bidra ytterligere til å motvirke klimaendringer.

Genetisk mangfold er avgjørende for å sikre et bærekraftig landbruk. Ved å benytte oss av dette mangfoldet kan vi utvikle avlinger som er mer motstandsdyktige overfor varme, tørke og oversvømmelser.

– I dagens verden, som blir mer og mer kompleks og der vi stadig blir mer avhengige av hverandre, trenger vi dristige, ambisiøse og smarte politiske løsninger og programmer som bidrar til å utrydde fattigdom og sult, bekjempe klimaendringer og beskytte planeten. Bærekraftsmålene har gitt oss mulighet til å klare dette, sa Ghanas president Akufo-Addo.

FNs generalsekretær Antonio Guterres har tatt til orde for et tiår med økt handling for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Vi har bare ti år på oss, og derfor haster det med en større global innsats for å nå disse målene.

På Svalbard ble bærekraftsmål 2.5 tatt opp, et delmål som oppfordrer det internasjonale samfunnet til å opprettholde det genetiske mangfoldet av både avlinger og husdyr innen utgangen av 2020.

– I flere tiår har tallet på sultrammede gått tilbake, men etter 2015 har det begynt å stige igjen. Å snu denne tendensen og utrydde sult og alle former for feilernæring innen 2030 er en enorm utfordring, men også en forutsetning for å nå de andre bærekraftsmålene. Bevaring av det genetiske mangfoldet i landbruket vil spille en sentral rolle i denne innsatsen, sa Erna Solberg.

Det genetiske mangfoldet er avgjørende for matsikkerheten, men for å sikre matforsyningen for framtidige befolkninger i en varmere verden er vi også nødt til å tilpasse landbruket til klimaendringene.

Møtet i dag fant sted samtidig med at representanter fra genbanker var samlet til et toppmøte om frø og et arrangement om frølagring i det globale frøhvelvet på Svalbard, som er verdens største reservelager for det genetiske mangfoldet av frø.

Etter at drøftingene var avsluttet, sendte pådrivergruppen for bærekraftsmålene ut følgende oppfordring til handling (pdf).