Oppnemning av kretsmeklarar

Kongen i statsråd oppnemnde i dag kretsmeklarar for ein ny treårsperiode frå 1. juli 2018.

Kretsmeklarane meklar i lokale tarifftvistar, men dei hjelper òg til i dei sentrale lønnsoppgjera. 

Følgjande personar er oppnemnde som kretsmeklarar:

Østlandet krets:

Pensjonist Inger Tellefsen, Oslo

Pensjonist Dag Stousland, Oslo

Tingrettsdommar Inger Marie Landfald, Sarpsborg

Tingrettsdommar Mats Wilhelm Ruland, Oslo (ny)

Sørlandet krets:

Lagdommar Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:

Lagdommar Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag krets: 

Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Tromsø (ny)

Nord-Norge krets:

Førsteamanuensis Jussi Erik Pedersen, Tromsø (ny)

Til toppen