Oppretter Nasjonale turstier

Trolltunga, Preikestolen og Kjerag er raskt blitt internasjonale trekkplastre. Det gir både økte inntekter og nye utfordringer for lokalsamfunnene. Nå etablerer regjeringen nasjonale turstier som skal gi en mer bærekraftig turisme. Søknadsfrist 24. februar.

Fjellformasjoner som Trolltunga, Preikestolen og Kjerag er noen av Norges største turistmagneter. På kort tid har de blitt internasjonale opplevelsesattraksjoner, og de profilerer spektakulær norsk natur i det internasjonale reiselivsmarkedet.

– Flere besøkende er gledelig for reiselivet og betyr økt verdiskaping for mange lokalsamfunn. Men turistrømmen byr også på utfordringer, som slitasje på naturen, søppelhåndtering og ikke minst sikkerhet. Derfor etablerer vi nå tilskuddsordningen Nasjonale turstier som skal løse dette, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Tilskuddsordningen skal i første omgang dekke akutte behov i et fåtall områder som har hatt ekstraordinær økning av internasjonale besøkende. Det kan søkes om penger til tiltak som kan gjennomføres i 2017. 

Eksempler er informasjonstiltak, tilrettelegging av sti, sikkerhetstiltak eller tilrettelegging av innfallsporter som for eksempel parkeringsplasser, infoskilt eller servicebygg.

De som kan søke på ordningen er blant annet kommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer.

Søknadsfrist 24. februar

Her kan man søke 

Til toppen