Opprettholder bevaringssoner i Tvedestrands skjærgård

Nærings- og fiskeridepartementet har avgjort at bevaringssonene i sjøen utenfor Tvedestrand skal opprettholdes i fem nye år, og forlenger forskriften frem til 19. juni 2022.

- Tilstanden for kysttorsken i Sør-Norge er dårlig, og det er behov for mer kunnskap om hvordan bestanden kan bygges opp, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I bevaringssonene ser man at restriksjonene har ført til at kysttorsken har vokst i antall og størrelse. I området hvor det er nullfiske er den årlige overlevelsen for torsk doblet. Resultatene for hummer er også gode. Samtidig så har rekrutteringen av yngel vært lav i hele perioden etter 2012, slik den har vært langs resten av Skagerrakkysten.

- Historien har vist at det kan ta lang tid å bygge opp igjen fiskebestander, og her er det fornuftig å gi naturen og forskerne mer tid. Jeg er klar over at vi griper inn i allemannsretten når vi forbyr all type fiske, som vi gjør i nullfiskeområdet ved Furøya. Vi har derfor bestemt at det må gjøres en ny vurdering om 5 år, og at vi ikke vil forlenge bevaringssonene med 10 år slik det var foreslått, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Siden juni 2012 har det vært fem bevaringssoner i sjøområdene i Tvedestrand kommunes, hvor det er ulike restriksjoner på fiske. Bevaringssonene skal beskytte hummer, torsk og flatøsters, og er gjenstand for forskning og undervisning ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder.

Nærings- og fiskeridepartementet understreker at det vil fortsatt være tillatt å fiske strandkrabbe med snøre i forbudssonen, slik det har vært hele tiden.

Til toppen