Over 3.500 tilsyn etter dyrevelferdslova i 1. tertial

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Mattilsynet har utarbeidd rapport for tilsyn med dyrevelferd for 1. tertial 2016. Frå januar til mai 2016 var Mattilsynet sine inspektørar ute på tilsyn i 3725 dyrehald. Om lag 95 prosent av desse gjaldt tilsyn med regelverket for dyrevelferd. Dette er ein liten auke samanlikna med året før. Tilsynsrapporten viser at fleirtalet følgjer regelverket for dyrevelferd.