Vis hele kalenderen

03.12.2015

  • Overværer debatt i Stortinget

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner overværer finansdebatten i Stortinget.