Øystein Bøs tale ved medaljeseremoni for MINUSMA, Fanehallen i Oslo, 27. november

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen ved medaljeseremoni for MINUSMA, Fanehallen, fredag 27. november 2015.

*Sjekkes mot fremføring*

Soldater, komitéleder,

Kjære alle sammen!   

Det er en glede og en ære for meg å få ønske dere velkommen hjem!

Forvarsministeren har bedt meg hilse til dere. Hun skulle gjerne vært her selv, men er opptatt i Stortinget i dag.

Dere har gjort en viktig innsats for stabilitet og fred i et farlig område. Dere har bidratt til å gi beskyttelse til sivilbefolkningen i Mali og sikkerhet til FN-personellet. Det arbeidet dere har nedlagt fortjener respekt og anerkjennelse både fra regjeringen og hele det norske samfunnet.

Dere har også vært med på et nybrottsarbeid i FN. For første gang har en internasjonal styrke bidratt med etterretning og analysekapasitet til en FN-operasjon. Denne kapasiteten er en forutsetning for at FN skal lykkes i områder med stor risiko for eget personell og sivilbefolkningen.

Takket være deres innsats ser man ikke lengre i FN med et litt skjevt blikk på etterretning. Dere har vist FN-systemet at etterretning redder liv. Derfor vil stafettpinnen bli tatt videre av andre, både i Mali og i andre områder preget av krig og konflikt.

FNs nærvær i Mali gir freden en sjanse – men freden er skjør og folk både i nord og sør utsettes for store prøvelser. Fattigdommen er stor. Når væpnede konflikter får fotfeste i områder som dette, blir situasjonen raskt prekær.

Sikkerhetssituasjonen er urolig og spent. Det så vi et avskyelig eksempel på forrige fredag. 22 personer ble drept med kaldt blod da terrorister angrep et hotell i Bamakou. Terroren i Mali er helt klart ikke slutt. Hvis vi skulle ha vært i tvil, så er angrepet i Bamakou en vekker for hvor viktig det er at vi fortsetter innsatsen mot terror, og støtter arbeidet for fred i Mali.

Det er hyppige sammenstøt mellom bevæpnede tuareggrupper og voldelige islamistiske grupper. Dette setter freden på prøve og går ut over en allerede hardt prøvet befolkning.

I en slik situasjon er det viktig at det internasjonale samfunn går inn og tar ansvar sammen. Derfor er jeg glad for at norske soldater har stått skulder ved skulder med afrikanske og andre lands soldater, og gjort en felles innsats for å sikre freden, og for å gi fremtidshåp.  

Uten FNs tilstedeværelse i Mali er det en stor fare for at opprørsgrupper og terrorister på nytt ville kontrollert Nord-Mali.

Det finnes ingen militær løsning på konflikten i Mali. Likevel er FNs militære bidrag viktig for at grunnleggende samfunnsinstitusjoner skal fungere. Det er nødvendig for å bryte en ond voldsspiral som fører til matmangel, brudd på menneskerettigheter og manglende trygghet.

Den jobben dere har gjort for stabilitet og sikkerhet i Mali, er også en del av den internasjonale innsatsen mot voldelig ekstremisme. Ekstremistenes vold har rammet norske interesser, og kan også ramme oss her hjemme, slik vi så i Paris for 2 uker siden.

Situasjonen i Mali har direkte sammenheng med flyktningekrisen i Europa, som også har truffet Norge med full kraft. MINUSMA er slik sett viktig for Europa, og er blitt en stadig viktigere samarbeidsarena for de nordiske landene.  Det bidraget dere har gitt til fred i regionen er derfor også et bidrag til sikkerheten i Norge.

Det er ikke ufarlig å delta i MINUSMA-operasjonen i Mali. Ingen vet det bedre enn dere som har vært der, og som kjenner situasjonen på bakken. Mer enn 50 FN-soldater har mistet livet, og nærmere 100 er såret siden operasjonen startet i 2013. MINUSMA er den FN-operasjonen der flest har mistet livet, og blitt skadet siden operasjonene i Somalia og Bosnia på 1990-tallet.

For regjeringen kommer sikkerheten til de soldatene vi sender ut i første rekke. For å redusere trusselen mest mulig, er det viktig at det personellet som deployerer til Mali har høy kompetanse, er profesjonelle og samarbeider godt med de andre landene i koalisjonen. Det er ingen tvil om at dere har fylt alle disse kriteriene i fullt monn.

Så vil jeg gjerne benytte anledningen til å rette oppmerksomheten mot dere andre som har bidratt til innsatsen, men som ikke får medalje i dag.

Når vi sender soldater til tjeneste i utlandet er det ikke bare soldatene som får et oppdrag. Det medfører også stor belastning for dere som er igjen hjemme.

Dere som sitter med usikkerhet, dere som må følge opp hverdagsforpliktelsene, dere som må leve med savn, og glede seg til rotasjonen er over. Jeg vil derfor rette en stor takk til foreldre, kjærester, ektefeller, barn og andre som legger ned en uvurderlig innsats her hjemme, og ofrer mye, hver gang Norge bidrar med styrker til operasjoner i utlandet.

 

På vegne av regjeringen vil jeg takke hver enkelt av dere, både dere som har vært i Mali, og dere som har holdt fortet hjemme, for innsatsen. Den jobben dere har gjort, og det dere står for, gjør oss stolte og ydmyke.

 

Tusen takk for innsatsen!!