Pakistan må gjøre mer for å beskytte religiøse minoriteter

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er bekymret for situasjonen for religiøse minoriteter i Pakistan. Særlig ahmadiyyaer og kristne er utsatt for diskriminering og vold. Angrepet mot det kristne samfunnet i Quetta forrige søndag, der to ble drept og flere skadet, er et nytt tragisk eksempel, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Religiøse minoriteter i Pakistan er i en svært vanskelig situasjon. Militante grupper begår regelmessig overgrep mot kristne, ahmadiyyaer, sufier og sjia-muslimer. Pakistans strenge blasfemilover benyttes som påskudd for overgrep mot svake grupper. IS har tatt på seg ansvaret for flere angrep mot kristne den siste tiden. Norge prioriterer beskyttelse av religiøse minoriteter høyt og arbeider for å fremme tros- og livssynsfrihet gjennom mange kanaler.

- Pakistan må gjøre mer for å etterforske de mange tilfellene av overgrep mot religiøse minoriteter. De som står bak, må stilles til ansvar. Dette er viktig for å sikre trosfriheten i Pakistan, ikke minst for de mest sårbare gruppene i samfunnet, understreker Halvorsen.