Koronapandemien truer de siste ti års fremgang inne utdanning og helse

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltar når Verdensbankens årsmøte denne uka går  av stabelen i digitalt format. Hovedtema blir koronapandemien og konsekvensene for økonomisk vekst og kampen mot fattigdom.

- Jeg deler den dype bekymringen til Verdensbankens ledelse om at pandemien kan føre til at resultatene av tjue års fattigdomsreduksjon kan viskes bort, og at dette kan få store konsekvenser for utdanning og helse i mange land, sier utviklingsministeren.

I september lanserte Verdensbanken sin rapport «Human Capital Index», som rangerer land etter en rekke kriterier innen helse og utdanning, som for eksempel barnedødelighet, levetid og mulighet til å få utdanning. Indeksen måler hvordan et barns helse og utdanning frem til det fyller 18 år påvirker barnets levestandard resten av livet. Norge scorer høyt på denne lista og er rangert som nummer 15 av 174 land.

- Det er ingen overraskelse at Norge scorer høyt på Verdensbankens "Human Capital Index". Det norske samfunnet er fortsatt godt rustet for fremtiden. Samtidig vet vi at smitteverntiltakene, usikkerheten og den økonomiske tilbakegangen, gjør at mange mennesker også i Norge har det tøft nå, sier Dag-Inge Ulstein.

«Human Capital Index» ser på utviklingen mellom 2010 og 2020, før koronapandemien. I løpet av disse ti årene var det fremgang i hele verden innen områder som skolegang, ernæring og helse. Denne fremgangen er nå i ferd med å viskes ut som følge av den økonomiske krisen i kjølvannet av koronapandemien, advarer Verdensbanken. Spesielt rammer krisen kvinner, barn og sårbare grupper. De fleste av verdens barn - over en milliard -  har i gjennomsnitt mistet ett halvt års skolegang og pandemien har ført til stopp i mange vaksinasjonsprogrammer mot alvorlige barnesykdommer. Pandemien har også ført til høyere risiko for vold mot kvinner og tenåringsgraviditeter.

- Dessverre vil mange land oppleve stor tilbakegang innen helse og utdanning. Denne krisen vil ramme de mest sårbare gruppene hardest. Som utviklingsminister er jeg opptatt av at Norge bidrar slik at utsatte land og mennesker står bedre rustet til å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Verdensbanken er en viktig partner i dette arbeidet, og hittil har over 100 land fått økonomisk støtte fra banken til koronatiltak, sier Ulstein.

Verdensbanken var raskt ute med å mobilisere 14 milliarder dollar til covid-19 helserespons. Nå arbeider Verdensbanken med en pakke på ytterligere 12 milliarder som skal brukes til å produsere og distribuere vaksiner.

Les hele rapporten her.