Norge blir partner med Asean

Norge er i dag tilbudt partnerskap med Asean, sammenslutningen av sør-østasiatiske land. Dette er svært positivt fordi det gir oss adgang til viktige politiske møteplasser og bedrer norske bedrifters muligheter i sør-østasiatiske markeder, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge blir det første vesteuropeiske landet som inngår formelt partnerskap med den sør-østasiatiske organisasjonen. 

Brende er i Malaysia som gjest ved Aseans utenriksministermøte. Asean består av ti medlemsland og har omlag 620 millioner innbyggere. I 2014 var Asean sett under ett Norges fjerde største handelspartner og hjem til den høyeste konsentrasjonen av norske bedrifter etablert i utlandet. 

- Asean spiller en stadig viktigere rolle regionalt og globalt, både politisk og økonomisk. Samlet sett utgjør Asean verdens fjerde største økonomi. Organisasjonen sikter mot å lansere et felles indre marked innen utgangen av 2015. Et partnerskap med Asean er derfor gledelig nytt for norske bedrifter, sier Brende. 

Partnerskapet vil kunne bidra til å akselerere forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Efta og land i Asean. 

- Aseans politiske betydning er også økende. Sterke regionale organisasjoner er viktige for å håndtere stadig mer komplekse og grensekryssende utfordringer, som for eksempel klimautfordringer og migrasjon, fred og sikkerhet, sier Brende. 

Asean har fra før dialogpartnerskap med ti land, inkludert EU, USA, Russland og Kina. 

Til toppen