Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pasient- og brukerombudene styrkes

Pasient- og brukerombudene er et viktig tilbud til pasienter og brukere. Vi styrker ordningen med en ny koordineringsfunksjon og opprettholder dagens 15 lokale kontorer.

Norge har i dag 15 pasient- og brukerombud som skal ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. De arbeider også for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.

Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud som skal gi alle landets innbyggere et likeverdig tilbud. Dagens ordning med fylkesvise pasient- og brukerombud er viktig for pasienter og brukere.

-Ordningen fungerer på mange måter bra, så vi ønsker å opprettholde dagens kontorer selv om vi har fått færre fylker, sier helseminister Bent Høie.

Det vil fortsatt være pasient- og brukerombud i Hammerfest, Tromsø, Bodø, Trondheim, Kristiansund, Førde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hamar, Moss og Oslo.

Koordinerende ombud i Bergen

Det koordinerende ombudet blir lagt til kontoret i Bergen.

-Samarbeidet mellom ombudene er styrket de siste årene, og vi ønsker med en slik ordning å få et enda bedre og mer likeverdig tilbud i landet, sier Høie.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens forslag om å lovfeste denne ordningen. Det koordinerende ombudet skal blant annet bidra til å utvikle felles arbeidsmetodikk og bistå de øvrige ombudene med kompetanseutvikling og veiledning.

-Jeg har tro på at dette vil gi pasienter og brukere et enda bedre tilbud enn vi har i dag, sier helseministeren.

Til toppen