Norge opprettholder høyt nivå på bistanden til Afghanistan

- Norge er en langsiktig partner for Afghanistan. Vi ønsker å videreføre bistanden til landet på dagens nivå, om lag 700 millioner kroner i året fra 2017 og ut 2020, sier utenriksminister Børge Brende. Han annonserte bidraget under Afghanistan-konferansen i Brussel i dag.

Representanter for over 100 land og internasjonale organisasjoner møttes i Brussel i dag for å planlegge utviklingssamarbeidet mellom det internasjonale samfunn og Afghanistan i årene fremover.

- Afghanistan er ett av verdens fattigste land og har vært utsatt for væpnet konflikt i flere tiår. Landet vil trenge fortsatt internasjonal støtte i mange år for å kunne stå på egne ben. Målet er at landet skal bli stabilt og etter hvert bli mindre avhengig av bistand. Dette vil ta tid og vil kreve klar og samlet ledelse fra den afghanske regjering, sier utenriksminister Brende.

Bistanden går til langsiktig utvikling og humanitære tiltak.

- Norge har økt satsingen på utdanning for jenter. Det vil også være en særlig viktig satsing fremover, sier utenriksministeren.

Bistandsnivået forutsetter at den afghanske regjeringen leverer på sine forpliktelser.

- Bærekraftig utvikling og varig stabilitet avhenger av en politisk løsning på konfliktene i landet, sier Brende.

Den afghanske regjeringen la i Brussel frem resultater av utviklingssamarbeidet så langt og et ambisiøst nasjonalt rammeverk for fred og utvikling. Giverlandene ble enige med Afghanistan om et sett med gjensidige forpliktelser. Den afghanske regjeringen forpliktet seg til å gjennomføre reformer og utviklingstiltak som anses nødvendige for at landet skal bli mindre avhengig av internasjonal bistand på sikt.

Afghanistan forpliktet seg også til å styrke demokrati, styresett og kvinners stilling og redusere korrupsjon.

Til toppen