Utenriksminister Anniken Huitfeldt under offisiell åpning av Norges ambassade i Tbilisi:

– Viktig markering av norsk støtte til Georgia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Dagens offisielle åpning av den norske ambassaden i Tbilisi er en forsterket støtteerklæring til Georgia. Vårt nærvær er viktig for å styrke den gode dialogen og samarbeid mellom våre to land, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den norske ambassaden har vært i drift siden 2019, men ble offisielt åpnet under en seremoni i Tbilisi i dag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt under den offisielle åpningen av Norges ambassade i Tbilisi, Georgia. Foto: Tuva Bogsnes,UD
Utenriksminister Anniken Huitfeldt under den offisielle åpningen av Norges ambassade i Tbilisi, Georgia. Foto: Tuva Bogsnes, UD

– Dagens sikkerhetspolitiske situasjon gjør at diplomatiske forbindelser med land som Georgia er viktigere enn noen sinne. Jeg ser frem til å fortsette å utvikle vårt bilaterale forhold basert på felles verdier som respekt for menneskerettigheter, demokrati og en internasjonal rettsorden, sier Huitfeldt.

Den offisielle åpningen skjer samme år som Norge og Georgia feirer 30 år med gjen-etablering av diplomatiske forbindelser.

Norge og Norden anses som relevante partnere for Georgia, som har ambisjoner om tettere europeisk og euroatlantisk integrasjon, med EU- og Nato-medlemskap som fremtidig mål. Også Norges støtte til modernisering og reformer internt i landet er viktig.

– Det er i Norges interesse at Georgia lykkes med sin demokratiske utvikling. Derfor er vi også involvert i prosjekter som støtter dette arbeidet, sier Huitfeldt. 

Norge finansierer en omfattende prosjektportefølje i Georgia som inkluderer støtte til godt styresett, rettsstat, menneskerettigheter og demokratiutvikling, i tillegg til utvikling av fornybar energi, styrking av kvinners økonomiske deltakelse, lokalt selvstyre og inkluderende utdanning.

Ambassaden arbeider også for å fremme Norge og norske interesser i regionen. Norge ønsker økt handel med Georgia.

– Vi er opptatt av å være en god støttespiller for norsk næringsliv og av gode rammevilkår for investering, herunder rettsstat, investeringssikkerhet, åpenhet og like spilleregler. Det er også viktig at norske selskaper tar en lederrolle i grønn omstilling, sier Huitfeldt.