Norge øker den humanitære støtten til Jemen

- Den humanitære situasjonen i Jemen er svært dramatisk og sivilbefolkningen utsettes hver dag for store lidelser. Norge øker derfor den humanitære støtten til Jemen til totalt 212 millioner kroner i 2017, sier utenriksminister Brende på en giverkonferanse for Jemen som finner sted i Genève i dag.

Dette er en markant økning fra i fjor, da Norge totalt ga 115 millioner i humanitær bistand til Jemen. Støtten kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. I tillegg bidrar Norge gjennom multilaterale kanaler som Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond Cerf og fondet for utdanning i krise og konflikt - Education Cannot Wait.

FN betegner Jemen som den alvorligste humanitære krisen i verden og anslår at nærmere 80 prosent av befolkningen i landet - 19 millioner mennesker - trenger humanitær bistand. Til tross for dette er FNs humanitære responsplan kraftig underfinansiert. - Det må raskt mobiliseres mer humanitær bistand til Jemen og hjelpearbeidere må sikres humanitær tilgang, sier Brende.

Fredssamtalene mellom Hadi-regjeringen og Houthi-bevegelsen har vært suspendert siden august 2016. FNs spesialutsending forsøkte å gjenoppta forhandlinger i fjor høst, men etter dette har situasjonen vært fastlåst. - En politisk løsning basert på forhandlinger er nødvendig for få slutt på lidelsene til den jemenittiske sivilbefolkningen. Norge støtter derfor FNs spesialutsendings forsøk på å få partene tilbake til forhandlingsbordet så raskt som mulig. Det er viktig at FNs generalsekretær Antonio Guterres har varslet at Jemen er et av de land han vil prioritere, sier Brende.

Til toppen