Nye tiltak for jobbskaping i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen lanserer nye tilskuddsordninger for næringsutvikling, jobbskaping og yrkesopplæring i utviklingsland. – Det er satt av en ramme på opptil 500 millioner over fem år til yrkes- og fagopplæring. For jobbskaping er det satt av 25 millioner inneværende år. Med disse ordningene ønsker vi å bygge relevant yrkesfaglig kompetanse og skape jobber og næringsutvikling for den raskt voksende befolkningen i verdens fattige land, sier utenriksminister Børge Brende.

Ordningene lanseres på et arrangement hos Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, i dag.

- Vi oppfordrer til partnerskap mellom private bedrifter, myndigheter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. Sammen kan vi bidra til positiv endring i lokalsamfunnene i fattige land, sier utenriksministeren.

I mange utviklingsland er det mangel på jobbmuligheter. Samtidig er yrkesopplæringen ofte av dårlig kvalitet og i liten grad tilpasset næringslivets behov. Dette har mange steder ført til høy arbeidsledighet, samtidig som det er mangel på kvalifisert arbeidskraft og manglende evne til å skape egne arbeidsplasser.

- Dette er særlig alvorlig når vi vet at ungdomskullene i mange fattige land vil øke i årene fremover. Styrking av utdanning, yrkesopplæring og næringsutvikling er derfor hovedprioriteter i regjeringens utviklingspolitikk, sier Brende.

De nye ordningene utfyller hverandre. Den ene tilskuddsordningen, Enterprise Development for Jobs, har som formål å bidra til levedyktige bedriftsetableringer og jobbskaping i utviklingsland. Dette skal oppnås gjennom risikoavlastning og økonomisk støtte til bedrifter som ønsker å satse i utviklingsland. Ordningen forvaltes av Norad i samarbeid med Innovasjon Norge.

Den andre ordningen, Building Skills for Jobs, skal bidra til at ungdom og unge voksne i utviklingsland opparbeider seg ferdigheter som etterspørres av næringslivet eller som setter dem i stand til å skape sin egen arbeidsplass. Utlysningene vil bli forvaltet av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samarbeid med Norad. Bedrifter, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner som jobber med yrkes- og fagopplæring kan søke om midler.

Mer informasjon er tilgjengelig på Norads nettsider.