Utenriksminister Brende i Liberia: Norge styrker innsatsen mot ebola med nye 75 millioner kroner

- Ebolautbruddet i Vest-Afrika er det verste noensinne, og vurderes som en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og utvikling både i regionen og globalt. Uten en raskere og mer omfattende handling fra det internasjonale samfunnet og ikke minst FN og Verdens helseorganisasjon, vil situasjonen bli stadig verre, sier utenriksminister Børge Brende.

Han er i dag i Liberia, som er hardest rammet av epidemien, sammen med dr. Raj Shah, direktør for USAs utviklingsdirektorat (USaid). Hensikten er å få bedre informasjon om hva som bør gjøres, mobilisere til styrket internasjonal innsats og vise internasjonal solidaritet med landene som er rammet. 

Norge øker nå støtten med ytterligere 75 millioner kroner, til totalt 329 millioner kroner til kampen mot ebola.  

- Det er et akutt behov for en kraftig oppskalering av innsatsen. Vi øker derfor støtten gjennom Verdens helseorganisasjons responsplan for ebolabekjempelse med 50 millioner kroner. Denne omfatter tiltak for å utvide behandlingskapasiteten, minke smitterisiko ved begravelser, sporing av mulige smittede og oppbygging og styrking av en svært svak helsetjeneste i de rammede landene, sier utenriksministeren. 

Norge øremerker også støtte til umiddelbar igangsetting av ebolaforskning for å bidra til utviklingen av vaksiner og behandlingsmuligheter. 

- Vi vet fortsatt for lite om viruset. Det er et akutt behov for økt innsats også gjennom forskning. Norge gir nå 15 millioner kroner til Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning og ti millioner kroner til Verdens helseorganisasjons tropemedisinske forskningsprogram, sier Brende. 

Så langt har over 8300 mennesker blitt smittet og over 4000 har dødd som følge av ebola. Liberia er verst rammet med over 4000 smittede og 2300 døde. Spredningen er vanskelig å stanse i et land som er svært fattig og der tilliten til myndighetene er lav etter mange år med krig, korrupsjon og manglende utvikling. 

I hovedstaden Monrovia møtte Brende i dag president Ellen Johnson Sirleaf, utenriksminister Augustine Kpehe Ngafuan, helseminister Walter T. Gwenigale og finansminister Amara Mohamed Konneh. Han møtte også FNs spesialrepresentant for Liberia, Karin Landgren, norske politioffiserer i FNs politistyrke (UNpol), hjelpeorganisasjoner, lokale helsearbeidere og privat sektor.

Se bilder fra utenriksministerens reise til Vest-Afrika her.

Til toppen