Norge gir to milliarder kroner til Det globale partnerskapet for utdanning

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Norge er blant de største bidragsyterne til Det globale partnerskapet for utdanning. Vi oppfordrer andre givere til å trappe opp støtten. Sammen skal vi fortsette arbeidet med å sikre alle barn og unge retten til utdanning, ikke minst for jenter som holdes utenfor, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Utviklingsministeren deltar i dag på påfyllingskonferansen til Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) i Dakar, Senegal, der han vil annonsere Norges bidrag for perioden 2018-2020. I den neste treårsperioden vil Norge bidra med til sammen 2,07 milliarder kroner. Dette er 600 millioner kroner mer enn i forrige treårsperiode (2015-17). De norske pengene skal bidra til at 1,7 millioner flere lærere blir utdannet og 19 millioner flere barn fullfører grunnskolen.

- Utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom og skape samfunnsutvikling. 264 millioner barn og unge står i dag helt utenfor skolen. I tillegg er det mange steder slik at undervisningen er av så dårlig kvalitet, at barn ikke engang lærer grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Dette har store sosiale, økonomiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser både for de landene det gjelder og for resten av verdenssamfunnet, sier Astrup.

GPE er et partnerskap av givere, samarbeidsland, multilaterale organisasjoner, sivilt samfunn, privat sektor og stiftelser. Partnerskapets hovedmål er å støtte opp om lands egne planer for utdanning, og spesielt grunnutdanning.

Støtten i forrige periode, der Norge var tredje største giver, har gitt gode resultater: 72 millioner flere barn gikk på grunnskole i GPEs samarbeidsland i 2015, sammenliknet med 2002. Eksempelvis har Niger benyttet midler fra GPE til å forbedre kvaliteten på utdanningen ved å innføre morsmålsundervisning, utvikle nytt pensum, arbeid med skolemiljø og rekruttere utdannede lærere. Reformene har ført til at 78 prosent av barn nå fullfører skolen sammenlignet 51 prosent for få år siden.

- I den videre støtten til GPE, vil Norge blant annet legge vekt på jenters utdanning, inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, lærere og læringsutbytte, og hvordan det kan bli en mer effektiv innsats i skolesektoren på landnivå, sier Astrup.

Norge har inntatt en lederrolle internasjonalt for global utdanning. For mer informasjon, se her.