Norge øker støtten til ren energi i Afrika til 500 millioner kroner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Denne støtten bidrar til å takle noen av de største utfordringene for tilgang til ren energi i Afrika, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og president for Afrikabanken, Akinwumi Adesina.
Utviklingsministeren utveksler håndtrykk med president for Afrikabanken, Akinwumi Adesina, etter den økte norske støtten til ren energi i Afrika. Foto: Den afrikanske utviklingsbanken

Norge styrker satsingen på ren energi i Afrika gjennom en tilleggsbevilgning fra Norad til Afrikabankens fond “Sustainable Energy Fund for Africa” (Sefa) på 300 millioner kroner. Satsingen henger sammen med støtten til Nordisk miljøfinansieringsselskap (Nefco). Til sammen utgjør dette et tillegg innen ren energi på 500 millioner kroner gjennom Norad.

Norge har støttet Sefa siden 2018. Dette har bidratt til 142.000 nye tilkoblinger til strøm i 2021 og lansering av det banebrytende kokeovnsfondet Spark+.

– 600 millioner afrikanere mangler tilgang til strøm. 900 millioner mangler fortsatt tilgang til moderne kokeovner. Å styrke sammenhengen mellom tilgang til ren energi og matsikkerhet er et satsingsområde for Norge, sier Tvinnereim.

Oppskaleringen fra 200 millioner til 500 millioner kroner reflekterer forpliktelsen til bærekraftsmål 7 - universell tilgang til ren energi innen 2030. Her finnes et ubrukt potensial som støtter opp under matsikkerhet, industrialisering og sosioøkonomisk utvikling

– Jeg vil uttrykke bankens takknemlighet til norske myndigheter for bidraget. Dette er en tillitserklæring til spesialfondet Sefas arbeid og øker Norges samlede innsats til 535 millioner kroner. Bidraget styrker Sefas evne til å gi sårt tiltrengt finansiering for å øke tilgangen til fornybar energi på kontinentet, spesielt i sårbare land som er i en overgangsfase, som Sahel-regionen, sier Dr. Kevin Kariuki, visepresident for Strøm, energi, klima og grønn vekst i Afrikabanken.

Sefa er spesialisert innen kapasitetsbygging og subsidiert kapitaltilførsel til privat sektor for utbygging av ren energi. Fondet har allerede demonstrert at det utløser investeringer som ikke ellers ville funnet sted.

Målet for fondet er å støtte opp under tilgang til ren energi i Afrika, ved å mobilisere investeringer til ny fornybar produksjon på over 5000 megawatt og bidra med strømtilgang for opp til 7,5 millioner mennesker