Norge finansierer nytt mottakssenter i Hellas

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Greske og norske myndigheter er enige om å bruke EØS-midler for å opprette et nytt mottakssenter på øya Lesvos, som ledd i den forsterkede innsatsen i Middelhavet.

– Stadig flere mennesker forsøker å komme seg inn i Europa via greske øyer fra det tyrkiske fastlandet. Det er viktig at alle blir registrert og får oppfylt rettigheten sine. Her har Europa et felles ansvar, sier EØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Gjennom EØS-midlene skal Norge bruke om lag 13,5 millioner kroner (1,6 millioner euro) på å finansiere den daglige driften av senteret på Lesvos i ett år fremover. Dette vil øke den greske kapasiteten til å ta imot migranter. Senteret skal etter planen åpne senere i år.

Samtidig forlenges støtten til et tilsvarende ankomstsenter nordøst i Hellas (Fylakio, nær grensen til Tyrkia) med ett år fram til 2017.

Pengene hentes fra det eksisterende asylprogrammet Norge finansierer i Hellas med en ramme på 20,9 millioner euro.

Via dette programmet støttes allerede:

  • driften av fire åpne mottakssentre med til sammen 272 plasser rettet mot sårbare grupper, særlig mindreårige asylsøkere som kommer alene
  • 200 ankomstplasser ved senteret i Fylakio
  • oppbygging og drift av den nye asylforvaltningstjenesten i Hellas
  • frivillig retur av asylsøkere som ikke får oppholdstillatelse

Det norske Utlendingsdirektoratet samarbeider med blant annet greske asylmyndigheter om gjennomføringen og oppfølgingen av de enkelte prosjektene.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å øke Norges innsats i og rundt Middelhavet. I tillegg til å sende fartøy til EUs grenseovervåkningsoperasjon Triton, vil regjeringen også øke bidraget til Frontex, byrået for kontroll av EUs yttergrenser, og støtte andre tiltak for å avhjelpe situasjonen.