Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lanserte strategi mot skadelige skikker

Regjeringen lanserte sin ferske strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

Stassekretær Aksel Jakobsen lanserer regjeringens strategi mot skadelig skikker. Foto: Aksel Jakobsen, UD
Stassekretær Aksel Jakobsen lanserer regjeringens strategi mot skadelig skikker. Foto: Sunniva Furset, UD

- Vi kan ikke akseptere at nesten 33.000 jenter giftes bort hver dag, at jenter utsettes for kjønnslemlestelse og at preferanse for sønner fører til drap av jenter, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Skadelige skikker er brudd på menneskerettigheter som rammer jenter hardest. De skader jenters og kvinners helse, kan frata dem muligheten til utdanning og gjør det vanskeligere å delta i samfunns- og arbeidslivet.

Gjennom bærekraftsmålene har vi forpliktet oss til å avskaffe skadelige sikker innen 2030. For å nå dette målet må innsatsen akselereres.

På FNs jentedag den 11. oktober lanserte regjeringen en ny strategi som viser hvordan regjeringen vil ta sin del av ansvaret internasjonalt for å bekjempe skadelige skikker.

- Det finnes ingen enkle løsninger for å bekjempe skadelige skikker, men likestilling mellom kvinner og menn, jenter og gutter er nøkkelen til endringer, understreker utviklingsministeren.

- Strategien vi lanserer i dag er et tydelig signal om at regjeringen forsterker innsatsen. Sivilt samfunn og religiøse ledere vil være viktige partnere, spesielt for holdningsendringer i lokalsamfunnene. FN har vist gode resultater i sine program mot kjønnslemlestelse og vi fortsetter vår støtte til dem. Strategien legger også føringer om at den norske pådriverrollen skal forsterkes i internasjonale fora, sier han

Strategien ble lansert på Ingensteds i samarbeid med Plan. 

Les hele strategien her.

 

Til toppen