Presseinformasjon

Kronprinsparet besøker Storbritannia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit vil være på offisielt besøk i London 1. og 2. mars 2023.

Kronprinsparets besøk markerer de historiske bånd og det gode forholdet mellom Norge og Storbritannia. Storbritannia er en av våre aller viktigste partnere og vårt største eksportmarked.

Hovedformålet med besøket er å bidra til økt næringslivssamarbeid med fokus på grønn industri og teknologiutvikling, samt å styrke energisamarbeidet. Fremme av norsk litteratur og musikk er også en del av programmet.

Kronprinsparet ledsages av utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre samt en næringslivsdelegasjon.

Programmet er under utarbeidelse og vil bli kunngjort senere.

Akkrediteringsfrist mandag 13. februar 2023.

For akkreditering og praktisk informasjon bes pressen ta kontakt med UDs besøksseksjon ved Lise Tønnesland Børresen, e-post lise.gertrud.tonnesland.borresen@mfa.no, mobil 94 83 09 10.

Øvrige pressekontakter:

Det kongelige hoff: Simen Løvberg Sund, e-post simen.lovberg.sund@slottet.no, mobil 99 23 51 57.
Utenriksministeren: Mathias Rongved, e-post mathias.rongved@mfa.no, mobil 97 56 52 58.
Næringsministeren: Camilla Bredde Pettersen, e-post cpe@nfd.dep.no, mobil 95 10 50 64.
Olje- og energiministeren: Stine Grimsrud, e-post Stine.Grimsrud@oed.dep.no, mobil 97 19 42 50.
Innovasjon Norge: Anders Vinnogg, e-post Anders.Vinnogg@innovasjonnorge.no, mobil 93 66 92 04.