Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bred politisk dialog mellom Norge og EU i september

Av studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

Migrasjon, fiskeri, klima og konkurranse er blant en rekke viktige tema i forbindelse med hyppige politiske besøk mellom Norge og EU i Brussel denne måneden.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte EUs fiskerikommissær Karmenu Vella i Brussel 16. januar. Foto: Anders Aalbu/EU-delegasjonen.


Justisminister Anders Anundsen deltok 14. september på EUs ekstraordinære ministermøte om flyktningsituasjonen og Schengen-samarbeidet i Brussel. Norge er opptatt av å bidra til felles løsninger på utfordringene, både innad i Europa og mellom europeiske og afrikanske land. Les mer om den norske innsatsen her.

Men også på andre aktuelle områder er det tett politisk dialog mellom Norge og EU, noe en rekke besøk til EU-hovedstaden og Norge denne måneden viser. EU- og EØS-minister Vidar Helgesen, nærings- og handelsminister Monica Mæland, fiskeriminister Elisabeth Aspaker og statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, besøker Brussel, mens EU-kommisærene Vytenis Andriukaitis og Karmenu Vella besøker Norge.

Kommissær Vella til Tromsø

Samarbeidet med EU på fiskeriområdet er av stor betydning for Norge, selv om forvaltning av fiskeriressurser ikke er en del av EØS-avtalen. Tidligere i sommer sikret Norge bedret markedsadgang for norsk fisk til EU.

Karmenu Vella, EU-kommisær for miljø, maritime saker og fiskeri, besøker Tromsø 16.-17. september etter invitasjon fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Vellas besøk inkluderer en ekskursjon med Kystvakten, besøk til det nyopprettede Kystens hus og en forelesning ved Universitetet i Tromsø.

I tillegg til å ta imot fiskerikommissær Vella i Tromsø, besøker fiskeriminister Elisabeth Aspaker Brussel 23. september. Aspaker skal møte i Europaparlamentets fiskerikomité, der hun skal holde et innlegg om Norges samarbeid og EUs fiskeripolitikk.

Statssekretær Lunde til Brussel

Sammen med EU ønsker Norge å kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent innen 2030.

17.-18. september er statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet i Brussel for å møte i Green Growth Group (GGG). Møtet finner sted i Europaparlamentet. Dagen etter deltar Lunde på GGGs ministerfrokost i forkant av EUs miljørådsmøte. Miljørådsmøtet skal blant annet danne grunnlag for EUs posisjoner inn mot klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Kommissær Andriukaitis til Svalbard

Trygg mat er ett av EUs prioriteringsområder, og er viktig for at det indre marked – som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen – skal fungere effektivt.

Vytenis Andriukaitis, EU-kommissær for helse og matsikkerhet, besøker Svalbard 20.-22. september. Kommissæren skal ha politiske diskusjoner med helseminister Bent Høie og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, i tillegg til å delta på et bredt sammensatt program.  

Statsråd Helgesen til Brussel

EØS-/EU-minister Vidar Helgesen besøker Brussel 21.-22. september. I tillegg til å møte kommissærene Věra Jourová (justis, forbrukersaker og likestilling), Jonathan Hill (økonomisk stabilitet, finansielle tjenester og pengemarkedsunionen), Johannes Hahn (naboskapspolitikk og utvidelsesforhandlinger) og Marianne Thyssen (sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet), skal Helgesen delta på åpningen av UiB, NTNU og SINTEFs Brussel-kontor. Også Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, skal delta på åpningen. Samarbeid på tvers av landegrensene hever kvaliteten i norsk utdanning og forskning, og deltakelse i EU-programmer er viktig for å oppnå dette.

Statsråd Mæland til Brussel

Næringsminister Monica Mæland besøker også EU-hovedstaden 22. september, hvor hun blant annet skal møte den danske EU-kommissæren for konkurranse, Margrethe Vestager.

Effektiv konkurranse og like konkurransevilkår er en grunnpilar i Det indre markedet, og en viktig del av Kommisjonens strategi for økt vekst og sysselsetting i EU. For Norge er det viktig å sikre at EUs konkurranseregler og håndhevingen av regelverket gjelder fullt ut i hele EØS.

Til toppen