Pollestad priset skogfagstudenter

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) delte ut Velg Skog-stipend til skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (HINN – Evenstad).

– «Velg Skog-programmet» bidrar hvert år til å styrke rekrutteringen og kompetansen til skogutdanningen, til organisasjonene og skognæringen. Dere som nå har mottatt stipend har alle sammen markert dere som dyktige studenter, og har gjennom et langt studium tilegnet dere viktig kunnskap som det norske skogbruket trenger i årene som kommer, sa landbruks- og matminister Geir Pollestad under utdelingen i Landbruks- og matdepartementet.       

Fem stipend delt ut.
Fra dagens prisutdeling, fra venstre: Landbruks- og matminister Geir Pollestad, Kari Mørck, Håkon Sandum, Erling Kvam Lundberg og Alfsol Lind Benjaminsdottir.

Spleiselag

Det er fem stipend til skogfagstudentene som deles ut hvert år til skogfagstudenter fra NMBU og HINN Evenstad av "Velg Skog" og statsråden på vegne av skogeierorganisasjonene. Stipendene på til sammen 225.000 kroner er et spleiselag mellom skogeier-organisasjonene i Norge. Tre stipend på 50.000 kroner for beste karaktersnitt til masterstudentene på NMBU, og ett stipend på 50 000 kroner for beste masteroppgave. For HINN-Evenstad er stipendet på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, forvaltningen og instituttene. Kriteriene som legges til grunn er tema, resultater, originalitet, kvalitet og formidlingen av resultatene.