Positiv utvikling for rype og skogsfugl

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ferske tall fra Statskog viser en historisk sterk økning i rypebestanden i Nordland og Troms. Lenger sør i Norge varierer tallene mer.

Tellingene viser en klar hovedtrend: Det er bra med fugl og reproduksjonen er sterk på de fleste av Statskogs jaktområder.

– Med noen unntak, er det bra tall for hele landet. Den historiske økningen i nord indikerer at Statskogs modell for bærekraftig forvaltning fungerer, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Stengte jaktområder og streng regulering da bestanden var lav kan ha vært avgjørende.

Fjellrype.
Ferske tall fra Statskog viser en historisk sterk økning i rypebestanden i Nordland og Troms. Foto: Steinar Johansen / Statsskog

Årlig kontroll av bestandene

Det vil alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene. Dette påvirkes først og fremst av predasjon, smågnagersykluser og værforhold. Statskog bruker store ressurser på årlig kontroll av bestandene

De siste ukene har statsforetaket fått rapporter fra tellinger langs mer enn 2 200 kilometer takstlinjer i nord og sør.  

Områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav, og reguleres dersom jakttrykket er for høyt.

Fellingstall

I sesongen 2020-2021 ble det i Norge totalt felt 176 500 ryper, 9 490 storfugl og 18 180 orrfugl (SSB). Årets rype- og skogsfugljakt åpner 10. september.