Positive resultater fra Barentsrådets miljøvernministermøte

Miljøvernministermøtet under Barentsrådet, som ble avholdt 4.-5. desember i Inari i Nord-Finland, vedtok en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og ”friskmeldte” tre av de såkalte miljø ”hot spots” på listen over de mest alvorlige forurensningskildene i Barentsregionen.

- Vi har nå nådd to viktige milepæler i miljøvernsamarbeidet i Barentsregionen. Utvikling av en klimahandlingsplan for Barentssamarbeidet og fortsatt miljøforbedringer i de alvorlige forurensningsproblemene som ”hot spots” utgjør, har vært blant hovedprioritetene de siste to årene, og det er gledelig å se at her vi har oppnådd konkrete resultater, sier politisk rådgiver i Miljøverndepartementet Jens Frølich Holte, som ledet den norske delegasjonen til møtet i Inari.

Klimahandlingsplanen for Barentssamarbeidet har blitt utviklet i løpet av det norske formannskapet i Barentsrådet 2011-2013. De fleste arbeidsgruppene i Barentssamarbeidet har bidratt med forslag til konkrete prosjekter, som både tar sikte på klimatilpasninger og prosjekter som kan bidra til reduksjoner av utslipp. Et hovedprosjekt er utvikling av regionale klimastrategier i hele Barentsregionen.  

De tre første hot spots på den offisielle lista over alvorlige miljøproblemer i Barentsregionen ble strøket fra lista i 2011. De hot spots som nå er vedtatt strøket fra lista, er Arkhangelsk varmesentral og Kondopoga cellulose-fabrikk, som begge har oppnådd betydelige reduksjoner i sine utslipp til luft. Videre har det blitt etablert et system for innsamling og resirkulering av kvikksølvholdig avfall i Nenets-regionen.

Det ble på møtet også konstatert at et viktig mål er nådd, nemlig at man innen 2013 skulle ha iverksatt miljøtiltak i alle 42 hot spots på lista. Tiltakene er imidlertid av ulikt omfang, og det gjenstår ennå mye arbeid siden mange hot spots er knyttet til tung industriforurensning. Av spesiell interesse for Norge er å finne en løsning på miljøproblemene forårsaket av de store utslippene fra nikkelverkene i Petsjenga rett ved grensen til Norge, som er første hot spot på listen for Murmanskregionen.

Sammen med Finlands miljøvernminister Ville Niinistö, Sveriges statssekretær i Miljødepartementet Anders Flanking og viseminister i det russiske Naturressursministeriet, Denis Khramov, gjorde Jens Frølich Holte på møtet i Inari opp status for miljøvernsamarbeidet i Barentsregionen. Videre arbeid med å eliminere hot spots og oppfølging av miljøarbeidsgruppas prosjekter i klimahandlingsplanen for Barentssamarbeidet vil være prioriterte oppgaver.  Betydningen av bevaring av sårbare naturområdene i Barentsregionen ble også vektlagt, og resultatene fra et stort felles prosjekt for opprettelsen av et nettverk av vernede områder på tvers av landegrensene i Barentsregionen ble lagt fram. Et slikt nettverk anses å ha stor betydning for naturmangfoldet i regionen, som anses som unikt i verdenssammenheng.

Dokumenter fra Barentsrådets miljøvernministermøte i Inari finner du her.

Til toppen