Positivt med politisk avtale i Haiti

– Jeg berømmer Det karibiske fellesskap (CARICOM) for den utrettelige innsatsen som har gjort en politisk avtale i Haiti mulig, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

CARICOM annonserte på Jamaica 11. mars viktige fremskritt i den politiske dialogen i Haiti. Et bredt sammensatt overgangsråd skal etableres med sikte på å bane veien for en fredelig maktovergang og avholdelse av valg.

– En inkluderende og haitisk-ledet politisk overgang er nødvendig for å gjenetablere demokratiske strukturer, ivareta rettsstatsprinsipper og sikre befolkningens menneskerettigheter, sier Eide. 

De store sikkerhetsutfordringene i Haiti førte til at FNs sikkerhetsråd i 2023 stilte seg bak opprettelsen av en multinasjonal styrke som skal hjelpe Haitis politi med å gjenvinne kontroll. Situasjonen i Haiti er dramatisk forverret etter at landet i begynnelsen av mars erklærte unntakstilstand som følge av nye voldelige sammenstøt med kriminelle gjenger. Sammenstøtene har resultert i enda flere drap på uskyldige sivile, angrep på statlige institusjoner og masseflukt fra flere av landets fengsler.  

– Nok en gang er det landets befolkning som må lide under gjengenes herjinger. Jeg er svært bekymret for de lidelsene vi ser som følge av voldseskaleringen i Haiti. Drap, kidnappinger og seksualisert vold må stanse. Jeg håper den planlagte multinasjonale styrken, som skal ledes av Kenya og er godkjent av Sikkerhetsrådet, snart kommer på plass, sier Eide.

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule og over 80 prosent av hovedstaden kontrolleres av kriminelle gjenger. FN melder at nesten 1200 mennesker er drept i gjengvold hittil i år, og over 300.000 er blitt flyktninger innad i landet. Haiti står overfor en av verdens verste matkriser. Ifølge verdens matvareprogram står om lag 1,4 millioner mennesker i fare for å rammes av hungersnød   

– Den humanitære situasjonen i Haiti er katastrofal. Vi må jobbe parallelt, også med langsiktige prosjekter som er med på å løse grunnleggende problemer som fører til fattigdom. Vi skal fortsette å støtte utviklingsprosjekter i Haiti, ikke minst FNs arbeid i landet. Matsikkerhet, klimatilpasning og kvinners rettigheter er viktige arenaer for norsk støtte, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.