Samarbeidsavtale med president Obamas initiativ Power Africa

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang til elektrisitet. Mobilisering av kapital for å skaffe tilgang til moderne energi krever nært samarbeid mellom mange aktører. Når Norge nå inngår en avtale med Power Africa vil det blant annet gjøre det lettere for norske investorer å utvikle energiprosjekter i Afrika, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende signerer avtalen med Power Africa, t.h. Eric Postel. Foto: V.L. Salvesen, UD

Utenriksminister Brende undertegnet avtalen under klimatoppmøtet COP21 i Paris. President Obama lanserte Power Africa i 2013 som et partnerskap mellom amerikanske og afrikanske myndigheter, privat sektor, internasjonale organisasjoner, ikke statlige organisasjoner og andre givere. Målet for Power Africa er å bidra til utbygging av 30 000 MW generingskapasitet og gi tilgang til elektrisitet til 60 millioner husstander i det sørlige Afrika. Så langt har mer enn 100 aktører, offentlige og private, sluttet seg til partnerskapet.

- De store investeringsbehovene innen energisektoren krever at vi bruker bistanden strategisk slik at den utløser kommersielle og private investeringer. Avtalen mellom Norge og Power Africa vil styrke den norske innsatsen innen fornybar energi og bidra til bedre koordinering og samarbeid, sier Brende.

Fra norsk side vil Norfund være et sentralt virkemiddel. Norfund har et mål om å bidra med investeringer som vil utløse 300 MW årlig.

Avtalen med Power Africa innebærer samarbeid om tiltak som vil øke tilgangen til elektrisitet i det sørlige Afrika med fokus på investeringer i fornybar energi, småskala løsninger, utvikling av vannkraft, regionalt kraftsamarbeid og inkludering av likestillingshensyn i kraftsektoren.