Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet og Norsk Petroleumsforening (NPF) Oslo inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

Plattformer

Arrangementet finner sted torsdag 24. januar 2019 kl. 11.30 - 13.30 i auditorium 1 i Akersgata 59 i Oslo. 

Agenda

11.30 – 11.35: Velkommen ved ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot,Olje- og energidepartementet.

11.35 – 12.00: Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ekspedisjonssjef i OED, Lars Erik Aamot.

12.00 – 13.00: Sokkelåret 2018 ved direktør Bente Nyland, Oljedirektoratet. 
Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret 2018, oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene.

13.00 – 13.30: Spørsmål fra salen.

Påmelding
Arrangementet er nå fulltegnet. Man kan sette seg på venteliste ved å sende e-post til Gro Anundskaas innen 18. januar 2019. Gro.Anundskaas@oed.dep.no

Norge deltar i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av EITI.  Medarrangør NPF Oslo, en lokalforening i Norsk Petroleumsforening, er en viktig møteplass for petroleumsbransjen for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap. Vel møtt!

Til toppen