Presseinvitasjon:

Presentasjon av rapporter om heldøgnsplasser og omsorgsboliger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer til presentasjon av to rapporter som beskriver behovet for heldøgnsplasser og omsorgsboliger i årene som kommer.

SSB presenterer rapporten "Behovet for arbeidskraft og omsorgsboliger i pleie- og omsorgssektoren mot 2060", som fremskriver etterspørselen etter arbeidskraft og heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger frem til 2060.

KS presenterer "Undersøkelse om heldøgns omsorgsplasser - fremtidens behov", der kommunene er spurt om hvilke planer de har for ferdigstillelse av antall nye plasser og utfasing av og fornyelse/moderniseringer av plasser i perioden fram til 2030.

Tid: Torsdag 9. juni kl. 10:00 – 10.45

Sted: Helse- og omsorgsdepartementet, Teatergata 9.  

Program

10:00-10:10 SSB presenterer sin rapport

10:10-10:20 KS leder Gunn Marit Helgesen presenterer KS sin undersøkelse

10:20-10:25 Helse- og omsorgsminister Bent Høie kommenterer undersøkelsene

Pressen er velkommen til å delta og Helse- og omsorgsminister Bent Høie og KS leder Gunn Marit Helgesen er tilgjengelig for kommentarer.