Presseinvitasjon: 4 nordiske transportministre møtes i Fredrikstad 7. og 8. november

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård møter sine kolleger fra Finland, Island og Sverige til samtaler for å styrke transportsamarbeidet i Norden. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, grensekryssende forbindelser og krav til bærekraft og mer klimavennlig transport er blant hovedtemaene.

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i år. Til det nordiske transportministermøtet i Fredrikstad kommer Timo Harakka (Finland), Sigurður Ingi Jóhannsson (Island) og Andreas Carlson (Sverige). EU-koordinator for ScanMed-korridoren og tidligere irsk transportminister Pat Cox deltar også.
 
Det er mulig å avtale intervju med ministrene – fortrinnsvis i etterkant av møtet tirsdag 8. november kl. 11:30. Pressekontakt er Tor Livius Midtbø i Samferdselsdepartementet: + 47 90 60 69 19, tmi@sd.dep.no