Presseinvitasjon: 70-årsjubileet for kongefamiliens hjemkomst etter 2. verdenskrig

Kongefamilien er til stede ved markeringen av 70 års-jubileet for kongefamiliens hjemkomst til Norge etter 2. verdenskrig, søndag 7. juni 2015. I den anledning avdukes Oslo kommunes minnesmerke over Kong Olav V.

DD.MM. Kongen og Dronningen og deres familie vil være representert sammen med Stortingspresidenten, statsministeren og forsvarsministeren. Dagens presidentskap, Fylkesmann i Oslo og Akershus, ordfører i Oslo og andre gjester fra det offentlige Norge vil delta sammen med tidligere regjeringsmedlemmer som satt ved Kong Olav Vs bord og ansatte ved Slottet under Kong Olav V.

Priv-til-red./Informasjon til redaksjonen

Arrangementet er åpnet ved akkreditering til informasjonsrådgiver Ingvild Åsgård i Bystyrets sekretariat, innen fredag 4. juni kl. 10.00. Ved akkreditering oppgis redaksjon, journalistens navn, e-post og telefonnummer. Grunnet sikkerhetstiltak bes akkreditert presse møte søndag 7. juni kl. 15.00 ved Rådhuset, inngang vestre tårn.

Kontaktpersoner:

Pressekontakt for Oslo kommune, Ingvild Åsgård: Tlf 954 447 5, ingvild.asgard@oslobystyre.no

Pressekontakt for forsvarsministeren, Marita Hundershagen: Tlf 902 87 846, marita.hundershagen@fd.dep.no

Til toppen