Presseinvitasjon: Underveisevaluering av IA-avtalen på årets IA-konferanse

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer til nasjonal IA-konferanse der underveisevaluering er tema.

Tid: Torsdag 24. november 09.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo 

Rammen for årets nasjonale IA-konferanse er underveisevaluering av IA-avtalen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner dagen.

Program

08.00 Registrering og kaffe

09.00 Åpning ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

09.15 IA-avtalen som verktøy for å møte samfunnets utfordringer v/ senterleder, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen og forsker, SINTEF teknologi og samfunn, Solveig Ose             

10.00 Kaffepause

10.15 IA-avtalen – det brede perspektivet v/ journalist Stein Aabø

10.40 Utvikling i IA-perioden – høydepunkter fra Faggruppens rapport v/ leder av sekretariatet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stein Langeland

11.05 Velferdsstatens bærekraft i fremtiden – hvordan kan vi møte utfordringene? v/ leder for Civita, Kristin Clemet og v/leder for Tankesmien Agenda Marte Gerhardsen i samtale med ordstyrer

11.30 Lunsj

12.15 Betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser for å lykkes i arbeidslivet v/ professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger, Mari Rege

12.45 Utdeling av prisen for årets seniorprofil

13.00 Arbeidsmiljø i et IA-perspektiv – er det noe mer å hente? v/direktør Statens arbeidsmiljøinstitutt, Pål Molander

13.30 Kaffepause

13:50 IA-avtalen og det organiserte arbeidslivet – den norske modellen i fremtidens arbeidsliv v/ LO-leder Gerd Kristiansen og direktør Område politikk i NHO, Svein Oppegaard

14.15 Forskjeller i holdninger til fravær i Norge og Sverige, hvorfor er det slik? v/ professor, Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning

14.40 Skråblikk på dagens tema – Espen Beranek Holm 

15.00 Slutt

Pressekontakt

Pressekontakt for IA-konferansen: Gro Ørsal, mobil: 917 52 621, e-post: go@asd.dep.no

Følg oss på Facebook

Til toppen