Presseinvitasjon: Finansministeren besøker teknologiklynge i forbindelse med Perspektivmeldingen 2021

Mandag 11. januar besøker finansminister Jan Tore Sanner (H) teknologiklyngen Smart Innovation Norway digitalt for å snakke om Perspektivmeldingen 2021.

– Perspektivmeldingen handler om hvilke utfordringer vi sammen må løse fremover når gapet mellom inntekter og utgifter øker. Vi må jobbe mer og smartere, og Norge må satse på klimavennlig innovasjon og omstilling. Jeg ser frem til å snakke med menneskene bak Smart Innovation Norway og få vite mer om deres tanker rundt dette, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Arrangementet avholdes digitalt i samarbeid med Abelia. Webinaret kan følges her: https://smartinnovationnorway.zoom.us/webinar/register/WN_PvzwdoxgRSOTCe3NaAN-Qg

Program:

13.00 Velkommen v/ ordstyrer Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia

13.05 Finansminister Jan Tore Sanner innleder om Perspektivmeldingen 2021

13.20 Bedriftspresentasjoner

  • Smart Innovation Norway og klyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI v/ Kjell Reidar Mydske, CEO og Eli Haugerud, Head of Clusters
  • Østfold Energi v/Oddmund Kroken, administrerende direktør
  • eSmartSystems v/Knut H. H. Johansen, CEO

13.35 Kommentarer og synspunkter fra statsråden

13.50 Mulighet for plenumsspørsmål

13.55 Avslutning og takk for nå v/Øystein Eriksen Søreide, adm. dir Abelia

14.00 Slutt

Pressekontakt for finansministeren er senior kommuniksjonsrådgiver Helene Megaard, e-post hem@fin.dep.no og tlf. 988 36 299.