Presseinvitasjon (oppdatert 7. juli)

Fiskeri- og sjømatministeren til Troms og Finnmark 5.- 9. juli

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker en rekke kommuner i Troms og Finnmark 5.- 9. juli. Ingebrigtsen skal blant annet besøke Tromsø, Skjervøy, Alta Gamvik og Vardø. Tirsdag 6. juli legger fiskeri- og sjømatministeren fram regjeringens havbruksstrategi under sitt besøk på Skjervøy.

Program (forbehold om endringer):

Mandag 5. juli – Tromsø, båt til Skjervøy og møter i Skjervøy

10.30 – 11.30 Den forhatte pukkellaksen har kommet for å bli. Men er den bare et problem?
Nofima-forskere orienterer, kongekrabbefisker fra Bugøynes drar paralleller til kongekrabbens inntog. Blindtest av pukkellaks, villaks og oppdrettslaks. Sted: Nofima - Muninbakken 9, Tromsø

12.00 – 12.45 Orientering om fiskerikontrollarbeidet (torskeoffensiven)

Fiskeridirektoratet orienterer om fiskerikontrollarbeidet. Sted: Tromsø - Kystens hus, 2 etg.

12.50 – 13.15 Presentasjon av ny nettside hos Norges Råfisklag. Sted: Tromsø - Kystens hus

13.30 – 17.00 Tromsø til Skjervøy med Fiskeridirektoratets sjøtjenestes fartøy Rind

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste orienterer/viser sin kontrollaktivitet (værforbehold). NB! begrenset med plasser for presse, og krav om hurtigtest i forkant for de som ikke er fullvaksinert.

18.00 - 19.00 Møte på Kiilgården, Skjervøy

Fiskeri- og sjømatministeren får en presentasjon av sjømattall for Nord-Troms og Skjervøy, presentasjon av Arnøy Laks AS og orientering om samferdselsutfordringer i kommunen.

Tirsdag 6. juli - Skjervøy

08.00 – 0845 Kaffeprat med fiskere ved Mørenot

09.00 – 09.45 Bedriftsbesøk på prosessanlegget til Lerøy Aurora

09.45– 10.30 Lansering av regjeringens havbruksstrategi (under bedriftsbesøket på prosessanlegget til Lerøy Aurora)

10.45 - 11.30 Bedriftsbesøk på settefiskanlegget til Mowi

11.45 - 12.30 Lunsj på Nord-Troms videregående skole

12.35 - 13.45 Besøk Nord-Troms videregående skole, avd. Skjervøy (Presentasjon av skolen, Blått kompetansesenter Nord, prosjekt om Rømningsforebygging)

13.45 - 14.00 Oppsummering/omvisning

14.00 – 17.30 Seile med Rind fra Skjervøy til Alta (kontrollaktivitet eller besøk ombord på fiskefartøy hvis mulig)

Onsdag 7. juli – Alta, deretter Gamvik kommune

Program i Alta

09.00 - 10.30      Besøk på NRS Visningssenter
10.30 - 11.15      Møte med Langnes Laks
11.15 - 12.00      Møte med kommunen om nasjonal laksefjord
12.30 – 14.00     Elvebåtsafari på Altaelva

Program Gamvik kommune
19.00                   Møte ungdomsfiskere på havna i Mehamn
20.30                   Uformelt møte med lokale fiskere på Nissepuben

Torsdag 8. juli – Gamvik kommune, deretter Vardø
08.15 – 09.15: Besøk Gamvik Seafood (inkl. frokost og bedriftspresentasjon ) 
09.15 – 10.00: Tur på molo i Gamvik
10.00 - 10.30: Retur Mehamn
10.40 – 11.30: Bedriftspresentasjoner (Lyder fisk og Isanlegget)
11.30 - 11.50: Presentasjon // oppsummering Gamvik kommune

Program i Vardø
16.00 - 18.00   Program med ordfører. Heksemonumentet, festingen osv, mulig båt til Hornøya
21.30 - Åpent møte/fiskedate med fiskere på Nordpolen Kro om kvelden etter middagen.

Fredag 9. juli – Vardø
09.00 – 09.45 Besøk på Gamst Shilova A/S 
10.00 – 11.30 Besøk på Analysesenter
11.30 – 12.00 Besøk på Ytre molo v/ordfører