Presseinvitasjon: Forsvarsministeren er gjesteforeleser på UiO tirsdag 10. mars

– Regjeringen har startet et langsiktig arbeid med å videreutvikle forsvarssektoren. Vi har utbedret grunnmuren, og fremover må vi sørge for at vi har de rette folkene, med den rette kompetansen, på rett sted. Derfor har jeg invitert meg selv til Universitetet i Oslo, for å møte studentene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal være gjesteforeleser ved UIO, der skal han snakke om regjeringens arbeid med en ny langtidsplan for Forsvaret.

Program

13:30-15:00      Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, Auditorium 5, Molkte Moes vei 31

Kontaktperson: kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, epost [email protected]