Presseinvitasjon: Næringsministeren presenterer Statens eierrapport

Tirsdag 8. juni inviterer næringsminister Iselin Nybø (V) pressen til lanseringen av Statens eierrapport for 2020.

Se opptak av pressekonferansen her

Eierrapporten handler om statens eierskap i 74 selskaper, med til sammen 333 906 ansatte. Årsrapporten gir en oversikt over viktige hendelser i 2020, økonomisk utvikling og vesentlige nøkkeltall.

For første gang inneholder eierrapporten en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp.

Hva: Presselunsj - Lansering av Statens eierrapport for 2020
Når: Tirsdag 8. juni, kl. 11:00-11:45
Hvor:  Grand Hotel Oslo, Rococosalen. En til en intervjuer vil foregå i Speilsalen.
Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Hanne Steensnæs, mobil 909 22 778, epost: Hanne.Steensnas@nfd.dep.no
Påmelding: Kun presse. På grunn av smittevern må alle deltakere melde seg på i forkant. Kontaktinformasjonen kan bli benyttet i en eventuell smittesporing. Påmelding skjer ved å sende mail med navn, e-post og telefonnummer til media@nfd.dep.no innen tirsdag 8. juni kl.09.00.

Personer med symptomer på covid-19 bes om å følge arrangementene på stream i stedet for å møte fysisk.