Presseinvitasjon: Ny straffelov

I dag, fredag 13. mars, fremmer regjeringen forslag om ikraftsetting av ny straffelov.

Den nye straffeloven er vedtatt av Stortinget i flere omganger, første del i 2005. I forbindelse med forslaget er justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) tilgjengelig for spørsmål fra pressen.

Tid: Fredag 13. desember kl. 12.15
Sted: Gullhaug Torg 4a

Pressekontakt: Andreas Bondevik, 40 23 24 54

 

Til toppen