Presseinvitasjon: Røe Isaksen inviterer til eierskapskonferansen 2018

Tirsdag 12. juni inviterer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen næringslivet og pressen til den årlige eierskapskonferansen.

Her vil blant annet årsrapporten for statens eierskap bli presentert. Staten eier en tredjedel av verdiene på Oslo børs.

Hva: Eierskapskonferansen 2018.

Når: Tirsdag 12. juni klokken 12.30 – 15.15.

Hvor: Sentralen i Øvre Slottsgate 3

Tema: Fremtidens norske selskaper? Hva gjør at noen selskaper lykkes bedre enn andre? Hva er eiers rolle og bidrag?

Påmelding media: media@nfd.dep.no.

Innledere:

  • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister.
  • Mette Wikborg, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.
  • Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital og konserndirektør i Kongsberg Gruppen.
  • Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.
  • Stine Halla, VP Group Planning and Performance i Schibsted.
  • Siv Juvik Tveitnes, COO i Schibsted Media.
  • Øystein Moan, administrerende direktør Visma .

Fakta

- Ekspedisjonssjef Mette Wikborg vil presentere statens eierberetning 2017. Dette er årsrapporten for statens direkte eierskap og gir en oversikt over alle 75 selskaper hvor staten er eier. I rapporten vil det være omtale av selskapenes økonomiske utvikling, måloppnåelse, vesentlige hendelser i 2017, og hvordan staten utøver sitt eierskap.         

- Eierskapspolitikken handler om hva staten eier, hvorfor staten eier og hvordan staten eier. Eierskapspolitikken er beskrevet i eierskapsmeldingen. Siste eierskapsmelding ble laget for fire år siden.

- Staten er en stor eier i Norge med eierandeler i 75 selskaper. I disse selskapene jobber det til sammen 300.000 personer.

Til toppen