Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Vestfold 6. september

Tirsdag 6. september tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen turen til Vestfold for å besøke to InterCity-prosjekter, E18-prosjektet Bommestad-Sky og Larvik Havn. Solvik-Olsen skal også holde innlegg hos Norsk Jernbaneklubbs lokalavdeling i Vestfold.

Programmet er som følger:

Kl. 09.00: InterCity-prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke. Orientering og befaring ved Jernbaneverket. Sted: Kontorriggen til Jernbaneverket på Holmestrand stasjon i Langgaten 2.  

Kl. 12.45: E18-prosjektet Bommestad-Sky. Orientering og befaring ved Statens vegvesen. Sted: Anleggsriggen til Statens vegvesen ved Farriseidet i Larvik. Riggen ligger like ved dagens E18.   

Kl. 14.30: InterCity-prosjektet Farriseidet-Porsgrunn. Orientering og befaring ved Jernbaneverket. Sted: Jernbaneverkets prosjektkontor i Torggata 5 i Larvik. 

Kl. 17:00: Larvik Havn. Orientering og befaring ved havneledelsen. Sted: Havnegata 5 i Larvik.

Kl. 19.00: Norsk Jernbaneklubb lokalavdeling Vestfold. Samferdselsministeren skal holde foredrag om framtidig utvikling av jernbanen i Norge. Sted: Råstad stasjon, Råstadveien 204, Sandefjord.

Pressen er velkommen til å delta på alle postene.

Under befaringene på utbyggingsprosjektene på de to InterCity-strekningene og E18 Bommestad-Sky er det krav til bruk av verneutstyr, og dette sørger Jernbaneverket og Statens vegvesen for at alle får.

Journalister som ønsker å delta på de to befaringene i regi av Jernbaneverket, bes melde seg på via samferdselsministerens pressekontakt på Vestfold-turen: 

Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no.

Vel møtt!

Til toppen