Presseinvitasjon: Seminar om tillit og rettssikkerhet i barnevernet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barneminister Solveig Horne (FrP) holder et heldagsseminar om barnevernet tirsdag 1. desember.

Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet. Tjenesten får allikevel kritikk med jevne mellomrom, senest i "bekymringsmeldingen om barnevernet", signert av om lag 150 mennesker med ulik tilknytning til barnevernet. 

Regjeringen er godt i gang med å forbedre barnevernet. Det er startet en rekke prosesser med lovutvalg, evaluering av fylkesnemnder, utredning av familiedomstol, endring av regler for pålagte hjelpetiltak etc. Som et ledd i forbedringsarbeidet jobbes det med å bygge tillit til tjenesten som skal sikre barn i Norge en god oppvekst. 

Det er første gang det arrangeres et seminar om tillit og rettssikkerhet i barnevernet, og responsen har vært overveldende. Over 100 personer er påmeldt. De som kommer er forskere, barnevernsarbeidere, politikere, offentlige myndigheter og barn og foreldre som selv har erfaring fra barnevernet.

Tid: Tirsdag 1. desember kl. 10.00 – 15.30.

Sted: Thon Conference Universitetsgaten 26, Oslo. 

Last ned programmet.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen på telefon 99 607 525 eller på e-post.