Presseinvitasjon: Status - en måned etter at Smedstadtunnelen ble stengt for rehabilitering

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker å få en oppsummering av hvordan trafikkbildet i Oslo har utviklet etter at Statens vegvesen startet arbeidet med å oppgradere tunnelene våre. Han har invitert Statens vegvesen, NSB og Ruter til et møte, der han ber dem å dele sine evalueringer og erfaringer. Pressen er velkommen til å være til stede fra kl. 11.30.

Tid:        Mandag 29. juni kl. 11.30
Sted:     Samferdselsdepartementet, Akersgata 59

Kontaktperson: Underdirektør Susanne M. Stephansen, mobil 480 32 792.

Til toppen