Presseinvitasjon: Ugradert redegjørelse om tilsyn i «Nødnettsaken»

I forbindelse med offentliggjøringen av en ugradert redegjørelse av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet vil justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) tirsdag redegjøre for utfordringer og tiltak knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i forbindelse med den såkalte nødnettsaken ført tilsyn med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Motorola. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i samme sak ført tilsyn med Broadnet.

Det er en rekke problemstillinger knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Blant annet personvern og uvedkommendes tilgang til sensitiv informasjon.

Regjeringen er opptatt av å få en god og åpen debatt om disse problemstillingene og hvordan vi best kan sikre oss som samfunn. Justis- og beredskapsministeren bestilte derfor en ugradert redegjørelse for resultatet av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet.

Tid: Tirsdag 28. november kl. 11.00
Sted: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug Torg 4A
Oppmøte: kl. 10.45 (registrering)

Pressekontakt: Deltagere bes gi beskjed til kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, andreas.bondevik@jd.dep.no, 40 23 24 54

Til toppen