Presseinvitasjon: Kjønnslemlestelse et økende problem i verden, og Norge?

Mandag er den internasjonalen dagen mot kjønnslemlestelse. Internasjonal forskning viser at om ikke antallet kjønnslemlestede reduseres i Afrika og Midtøsten, vil antallet øke fra 200 millioner i 2016 til 263 millioner i 2050 på grunn av befolkningsveksten i disse områdene. Dette er noe vi også kan komme til å merke i Norge som følge av den økende migrasjonen fra land hvor jenter blir utsatt for denne barbariske tradisjonen.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) markerer dagen ved å besøke ekspertteamet på Ullevål sykehus. Der vil hun få vite mer om arbeidet med avdekking og behandling av utsatte jenter i Norge, og hvilke resultater det nye kodesystemet som ble innført i fjor har gitt. Listhaug vil også møte forskere med ekspertise på omfang av kjønnslemlestelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Tid: Mandag 6. februar kl. 10.00-11.30

Sted: Oslo Universitetssykehus Ullevål, barneavdelingen

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, 918 83 568

 

 

 

 

Til toppen