Priv. til red./presseinvitasjon:

Pressekonferanse - Thøgersen-utvalet om handlingsregelen

Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av anbefalingane frå utvalet som har vurdert praktiseringa av handlingsregelen.

Leiar av utvalet, Øystein Thøgersen, overrekk utgreiinga "NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi" til finansminister Siv Jensen.

Stad: Finansdepartementet, Akersgata 40
Tid: Torsdag 18. juni kl. 13.00

Påmelding til presse@fin.dep.no innan onsdag 17. juni kl. 15.00. Av omsyn til tryggleiken er det nødvendig med gyldig legitimasjon. Vi ber også om oppmøte i god tid og seinast kl. 12.45.

Nett-tv Pressekonferanse - Thøgersen-utvalet om handlingsregelen

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Til toppen