Pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø inviterer til pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia fredag 4. juni kl. 13.00.

Nett-tv Pressekonferanse om status for frihandelsforhandlingene med Storbritannia

Se sendingen her

Se sendingen her

I tillegg vil fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad være til stede og tilgjengelige for kommentarer.

Sted: Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet
Tid: kl. 13.00
Presse som ønsker å delta på pressekonferansen kan melde seg på til media@nfd.dep.no innen kl. 12.

Pressekontakter for statsministeren:
Statssekretær Rune Alstadsæter, telefon 91 55 84 19, e-post ral@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.

Pressekontakt for næringsministeren:
Fung. kommunikasjonssjef Christine Spersrud Haug, telefon 97 52 67 59.

Pressekontakt for fiskeri- og sjømatministeren:
Kommunikasjonsrådgiver Hanne Steensnæs, telefon 90 92 27 78.

Pressekontakt for landbruks- og matministeren:
Kommunikasjonsrådgiver Ståle Norang, telefon 41 43 80 11.

Om sendingen
Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre smittespredning
Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre smittespredning. Det kan derfor ved stor pågang være aktuelt å be presse følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttet sine nettsider for mer informasjon om smittevern.