Prisforhandlinger sikrer migrenemedisin på blå resept

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Novartis har gitt lavere pris på legemidlet Aimovig som nå kommer inn i blåreseptordningen. Forhandlingene gjør at pasientene raskere får tilgang på Aimovig enn gjennom de ordinære budsjettprosessene på Stortinget. Dermed kan pasienter med kronisk migrene som ikke har effekt av annen forebyggende behandling nå få dette legemidlet på blå resept.

- Jeg er svært glad for at vi nå har fått forhandlet ned prisen slik at norske pasienter med kronisk migrene får tilgang til Aimovig på blå resept fra 9. desember. Prisforhandlingene har gjort at pasientene får Aimovig raskere enn hvis det skulle bli behandlet av Stortinget. Dette viser at prisforhandlinger er et viktig verktøy for å kunne oppnå en akseptabel pris for nye effektive legemidler, sier helseminister Bent Høie.

For at en pasient skal kunne få Aimovig på blå resept, må det søkes om individuell stønad til Helfo. Søknaden skal komme fra spesialist i nevrologi eller lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Pasienter må ha prøvd annen forebyggende behandling før legen søker om stønad til behandling med Aimovig.

- Jeg har forståelse for at mange har vært utålmodige og fortvilet over at behandlingen ikke har kommet på blå resept tidligere. Nå blir det mulig å søke om individuell stønad allerede i løpet av desember, og kostnadene ved stønad er lavere enn om det første pristilbudet hadde blitt godtatt. Det vil si at vi nå kan si ja til ny og effektiv behandling til de pasientene som er hardest rammet av migrene, uten at det går ut over andre gode tiltak i budsjettet, sier Høie.

Helfo, som har ansvar for søknader om stønad til legemiddelutgifter, er i ferd med å endre sine systemer til en ny elektronisk søknadsløsning for alle legemidler. Den skal være klar i februar 2020, og vil gi betydelig reduksjon i saksbehandlingstider. Inntil den er på plass vil saksbehandlingstiden midlertidig bli opp mot åtte uker. Alle pasienter som oppfyller kriteriene for Aimovig, vil til tross for lang saksbehandlingstid, uansett få refundert utgiftene som påløper fra og med 9. desember. (Se faktaboks under for mer informasjon.)

Les mer om Aimovig på Legemiddelverkets nettsider

Les mer om vilkår for stønad på Helfos nettsider

Fakta om kronisk migrene og kriterier for å få Aimovig på blå resept:

  • Stønad gjelder for pasienter med kronisk migrene. Det vil si minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager.
  • Søknad til Helfo må komme fra spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk avdeling/-poliklinikk ved et sykehus. Dette betyr at fastlegen eller pasienten selv ikke kan sende søknad til Helfo. Vilkårene for stønad skal sikre at det er de pasientene som er alvorligst rammet av migrene som får stønad.
  • Før individuell stønad kan innvilges må pasienten ha forsøkt forebyggende behandling med minst tre andre forebyggende legemidler uten tilstrekkelig effekt. Se informasjon fra Helfo for nærmere detaljer om hvilke legemidler som kreves.
  • Helfos saksbehandlingstid kan bli opp mot åtte uker når det nå åpnes for søknader om individuell stønad til Aimovig. Fra februar neste år vil saksbehandlingstiden på søknader bli betraktelig kortere, dersom Helfos nye søknadsløsning (Portal) benyttes.
  • Dersom søknad om stønad til Helfo innvilges, vil det være mulig å få refundert utgifter for Aimovig på hvit resept for utleveringer fra apotek fra og med den 9. desember 2019. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil man ikke få refundert utgifter til Aimovig.