Prisoppgang på matvarer

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer stiger mer enn prisutviklingen i resten av samfunnet. Ser vi på prisutviklingen på matvarer som er basert på norske landbruksprodukter, er den moderat eller synkende.

Ifølge Statistisk sentralbyrå, SSB,  steg konsumprisindeksen med 1,9 prosent fra februar i fjor til februar i år.

Prisene på mat og alkoholfrie drikker steg med 3,1 prosent i samme periode. Bare fra januar i år til februar steg prisene på mat og drikke med 1,9 prosent, mot 0,4 for alle varegrupper som omfattes av SSBs tallgrunnlag.

Det er spesielt prisene på kaffe, te og kakao (9,3 prosent), sukker, syltetøy og sjokolade (6,4), mineralvann og leskedrikk (6,7), fisk (4,5 prosent), frukt (4,7), grønnsaker (3,8) som stiger mer enn årsgjennomsnittet for alle matvarer.

Samtidig har priser på oljer og fett (-6,5 prosent), melk, egg og ost (-0,7) gått tilbake. For øvrige varegrupper som brød, kornprodukter og kjøtt har prisutviklingen vesentlig vært lavere enn snittet.

I august ba statsråden om et møte med dagligvarekjedene etter at det ble kjent at matvareprisene økte kraftig over sommeren. Siden den tid har matvareprisene falt med 0,6 prosent. De to siste månedene har det vært en økning i prisene.

Økt oppmerksomhet

- Prisutviklingen på matvarer er et område som jeg følger nøye. I fjor sommer opplevde vi en historisk prisoppgang på 3,2 prosent. For å få et svar på hva som hadde skjedd, innkalte jeg samtlige dagligvarekjeder og en rekke større leverandører for å få en forklaring på prisoppgangen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Som landbruks- og matminister er det er viktig for meg å følge prisutviklingen i matmarkedet nøye. Oppmerksomhet om matpriser er i forbrukernes interesse. Den prisoppgangen vi ser nå er i hovedsak knyttet til importerte varer, i tillegg til prisøking på fisk (4,5 prosent). Prisøkningen på importerte varer har blant annet sammenheng med valutasvingninger, sier Listhaug.

Ser vi på prisutviklingen på matvarer som er basert på norske landbruksprodukter, er den moderat eller synkende. De typiske norske landbruksvarene, som kjøtt og kornprodukter, har hatt en liten vekst. For varegruppen melk, ost og egg har det vært en nedgang i pris de siste 12 månedene

Til toppen